מדיניות פרטיות

 1. אנו ב- My- Shop  מבית היוצר של מיי שופ טכנולוגיות בע"מ   ח.פ.  516557436 (להלן: "החברה"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו www.my-shop.co.il (להלן:"האתר" / "מיי שופ").
 2. הטקסטים באתר ומדניות הפרטיות מנוסחים  בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לכל המינים.  השימוש בלשון יחיד ורבים אינו משנה מפרשנות הדברים.
 3. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן,  מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע הנאסף על ידנו, לרבות, אך לא רק, המידע האישי (להלן: "המידע"), בעת שימושך באתר האינטרנט המופעל על-ידי החברה ושימוש בשירותים המוצעים בו (להלן:"שירותים"), לרבות הסבר על מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.
 4. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). עצם השימוש באתר ובשירותיו, מהווה את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך, לרבות, אך לא רק, מידע אישי ומידע על אמצעי תשלום, כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. באם אינך מסכים עם מדניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש, הנך נדרש לחדול מיד מהגלישה באתר  והשימוש בשירותיו.
 5. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות. 
 6. האתר מהווה חנות מקוונת המציעה רכישת שירותים ומוצרים מסוגים שונים (להלן: "מוצרים") באופן מקוון, בכפוף לתנאים בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו.
 7. איסוף מידע. על מנת להצטרף לאתר ובין היתר להרשם ו/או לרכוש מוצרים ו/או להשתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי בו, הנך נדרשת למסור לחברה מספר פרטים אישיים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. לתשומת ליבך, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לאפשר לך לבצע רכישות באתר.
 8. מידע אישי. במעמד הרישום כלקוח באתר תתבקש למלא טופס הרשמה ולספק פרטי מידע אישי ו/או מידע אישי של היישות העסקית המשפטית אשר בשמה אתה פועל,  הכולל גם פירטי אמצעי תשלום לצורך רכישת מוצרים. מלבד פרטי מידע אשר הנך מספק במעמד הרישום, ייתכן והחברה תאסוף, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מידע נוסף וגם מידע זה יהווה "מידע אישי" לצורך מדיניות פרטיות זו. 
 9. מידע כוזב. הנך אחראי לכך שהמידע האישי וכן כל מידע אחר שיימסר לנו על ידך ו/או מטעמך, הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 
 10. זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך לשם בדיקת נכונות המידע, ואמינותו.
  החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר במאגר מידע רשום, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. על מנת למנוע חשיפה ולהפחית את הסיכון, אנו ממליצים לך להחליף סיסמה בחשבון זה לפחות אחת ל-30 יום וכן לא לשמרה בדפדפנים במחשבים בהם הנך משתמש ו/או בטלפון חכם. אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מהחברה מלשמור את המידע האישי שלך מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.
 11.  מחיקת המידע מהמאגר: הנך רשאי בכל עת לדרוש שהמידע המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת: service@my-shop.co.il

  מובהר בזאת כי משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים, דינה כבקשה להפסיק את השתתפותך בתור לקוח. למען הסר ספק,  אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

 12. שימוש במידע. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע עליך לרבות בנושאים:  נוהגים שלך, מידע שנקרא באתר, עמודים שנצפו, מיקומך הגיאוגרפי, ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע. 

השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:  

כדי לתקשר עמך (לרבות באמצעות הודעת מסר קצר או הודעה אלקטרונית), באמצעות המכשיר הסלולארי שלך או בדרך אחרת לשם משלוח תכנים אשר אנו חושבים שעשויים לעניין אותך (לרבות דברי פרסומת אם ניתנה הסכמתך לכך);

כדי לשפר ולהעשיר את האתר והתכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים;

על מנת לאפשר קניית מוצרים דרך האתר ו/או האפליקציה,  מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכות ומתן שירותים טכניים נוספים, ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו, לרבות :מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה, אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע.


הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
משלוח התראות, והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר; 

לכל מטרה אחרת, הנדרשת לצורך ניהול מטיב, יעיל ותקין של האתר על ידי החברה ובתנאי שהיא מפורטת במדיניות פרטיות זו ו/ או בתנאי השימוש.

13.מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם האתר, כגון במקרים הבאים:

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות שכבר מצויות במחשב בכל רגע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים מכל סוג שהוא על מנת לשמר ולשפר את האתר והשירות הניתן ללקוחות החברה ו/או לצרכים העסקיים שלה.

16. אבטחת מידע: אבטחת המידע חשובה לנו ואנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אולם אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב המשתמש באתר מוטלת על המשתמש בלבד, לרבות באמצעות התקנת תוכנות אנטי-וירוס ועדכונן השוטף.

17. קישורים לאתרים אחרים. לעיתים אנו שמים באתר קישורים (Links) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט שאינם מופעלים על-ידנו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, עליך להיות מודע לכך שאנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות ו/או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים אחרים ו/או אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של  אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור ולכן הצעתינו היא כי תעיינו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

18. ויתור. אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה  ו/או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות ו/או גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר ו/או בנסיבות שאינן בשליטתנו הישירה והסבירה.

19. יצירת קשר. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות כתובת המייל שלנו service@my-shop.co.il ו/או בטלפון: 04-8404013.

צריכים ייעוץ? השאירו פרטים ונשמח לשוחח​

לחצו כאן למענה אנושי
1
מענה אנושי בוואצאפ
צ'ט - MY SHOP
אהלן :)
צריכים עזרה ?