תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר, החלים על כל מי שגולש באתר (להלן:"המשתמש"): 

 1. השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר או בתכנים הקשורים עמו בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות באתר. יש לקרוא אותם בעיון. משתמש שאינו מסכים להם, חייב להפסיק מיד את השימוש באתר
 2. הטקסטים באתר לרבות תנאי השימוש מנוסחים  בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לכל המינים.  השימוש בלשון יחיד ורבים אינו משנה מפרשנות הדברים.
 3. המונח "תוכן", או "תכנים" בהקשר של תנאי השימוש באתר, כולל לרבות: מידע, הצעות, רכישת מוצרים ו/או שירותים, המלצות, תגובות להמלצות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 4. השימוש באתר מוגבל לבגירים מעל גיל 18 בלבד. ביצוע שימוש באתר מהווה אישור המשתמש לכך שהינו מעל גיל 18 וכשיר עפ"י חוק.
 5. הרכישה באתר מיועדת ללקוחות עסקיים בלבד. לקוחות פרטיים ובכללם "עוסק פטור", מתבקשים לפנות לקבל הצעת מחיר משירות הלקוחות. 
 6. החברה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה. לכן יש לחזור ולקרוא אותם מדי פעם. המשך השימוש באתר אחרי שבוצע שינוי, מהווה את הסכמת המשתמש לשינוי. 
 7. שירותים המוצעים באתר. האתר מספק חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ו/או שירותים שונים (להלן ביחד וכל אחד לחוד: "המוצרים והשירותים") ומציע מגוון תכנים ו/או מוצרים ושירותים ו/או פעולות, לרבות הזמנה של המוצרים באמצעות האתר, גלישה ועיון בתכנים שונים באתר, יצירת חשבון משתמש המאפשר למשתמש לעקוב אחר הזמנות שיבצע באמצעות האתר וכן יצירת קשר ומענה לשאלות.
 8. רכישת מוצרים ושירותים באתר. האתר מאפשר למשתמשים בו לרכוש מוצרים ושירותים המוצגים באתר. מובהר כי תמונות המוצרים והשירותים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
 9. משתמש המעוניין לרכוש מוצרים ושירותים באתר, עליו לבחור ולהטעין אותם לסל הקניות. בסל הקניות ניתן יהיה לבחון את התמורה המבוקשת עבורם. בתום מילוי סל הקניות, מתבקש המשתמש ללחוץ על "תשלום".
 10. בעת ביצוע רכישה באתר על המשתמש למסור פרטים אישיים שונים, כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ובנוסף לאשר את הסכמתו לתנאי השימוש של האתר, למדניות הפרטיות של האתר וכן לתקנון.  
 11. לידיעת המשתמשים, על פי חוק אין חובה למסור את פרטים אישיים. מסירת הפרטים המבוקשים היא על פי שיקול דעתו ורצונו של המשתמש בלבד. עם זאת, משתמש שלא מסר את כל הפרטים המבוקשים לא יוכל לרכוש מהמוצרים והשירותים באתר.
 12. המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים שימסור נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 13. להדגיש, מסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם של המשתמש עצמו,  עלולים להוות עבירה פלילית ו/או עלולים לגרום לנקיטת צעדים משפטיים – אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה כתוצאה מכך.
 14. המידע שיימסר על ידי המשתמש כמתואר לעיל, יישמר על ידנו. השימוש במידע ואופן שמריתו מפורטים במדיניות הפרטיות באתר. משתמש שטרם קרא את מדניות הפרטיות  מתבקש לקרוא אותה בעיון בלינק כאן: מדניות פרטיות.  המשך שימוש באתר מהווה הסכמה למדניות הפרטיות הנ"ל.  
 15. ניתן בכל עת להימחק ממאגר מידע של החברה על ידי משלוח בקשה בכתב לכתובת האי מייל: service@my-shop.co.il  וכן על ידי משלוח דואר רשום אל החברה בכתובת: מיי שופ טכנולוגיות בע"מ, רחוב ההסתדרות 25, חיפה.
 16. כאמור, כחלק מהליך ההזמנה המשתמש מתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. מובהר כי פרטים אלו יימסרו על ידי המשתמש ישירות באתר לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה (להלן: "ספק הסליקה"), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטים האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה.
 17. במעמד ההזמנה תתבצע ע"י ספק הסליקה בדיקה של כרטיס האשראי אשר את פרטיו נמסרו על ידי המשתמש ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברות האשראי, החברה תמסור למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב בגין עסקת רכישה כאמור תתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. במידה שפרטי האשראי שנמסרו אינם מלאים ו/או מדויקים וכן במידה שחברת האשראי תסרב לכבד את כרטיס האשראי, המשתמש יקבל הודעה מתאימה והמוצרים והשירותים שהוזמנו לא יסופקו, בכפוף לשיקול דעתו של הספק.
 18. מחירי המוצרים והשירותים כפי שמפורסמים באתר הינם כפי שעודכנו לאחרונה לפני כניסת המשתמש לאתר. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו יחויב המשתמש במסגרת עסקת הרכישה הינו המחיר אשר הוצג בסל הקניות במועד ביצוע ההזמנה באתר. 
 19. להבהיר, פרסום המוצרים והשירותים באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירתם. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה על ידי הספק תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים והשירותים, בכפוף ובהתאם להוראות מדניות השימוש והתקנון.
 20. אספקת מוצרים מתבצעת בתחומי מדינת ישראל בלבד. האספקה לישובים המרוחקים ממקום עסקו של הספק עלולה להיות כרוכה בתוספת תשלום. במקרים אלו תמסר על כך ללקוח הודעה מראש.
 21. החזרת מוצרים וביטול עסקאות יבוצעו בהתאם למדיניות ביטול והחזרה של החברה המפורטות בתקנון.
 22. אי מתן הודעה על מוצר פגום או תקול בתוך 48 שעות ממועד האספקה מהווה ויתור של המשתמש בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו. 
 23. במקרה של הונאה ו/או גניבת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה,  החברה רשאית לבטל את העסקה.
 24. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה כאמור לעיל. במקרים אלו, המשתמש מוותר מראש ובאופן מוחלט על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה. 
 25. קישורים לאתרים אחרים: באתר עשויים להיות קישורים ("לינקים") ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). קישורים אלה הם לנוחיות המשתמש בלבד ולקבלת מידע על ידו. הקישורים מאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הקישורים אינן מעידים על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיו, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם. באחריות המשתמש לבדוק את תנאי השימוש באתרים, מדניות הפרטיות, התקנונים וכדומה. החברה לא תהיה צד לכל התקשרות שתתבצע בעקבות הקישורים, והיא לא תהיה חלק במחלוקות ככל שאלו יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות.
 26. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הם באחריות המשתמש בלבד ומוצע לו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות בלבד. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה מודעת לכך שמשתמש יכול להיכנס לאתר מכל מקום בעולם – אם האתר ו/או התכנים ו/או השימוש בו נוגד את דין מקום כניסת המשתמש לאתר, אז המשתמש מתבקש שלא להיכנס לאתר או לעשות בו ובתכניו שימוש. המשתמש אחראי לידיעת דין מקום הכניסה לאתר והציות לו.
 27. זכויות קניין רוחני. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של החברה או של צד שלישי, שהתיר לחברה להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להעביר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן החברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ועיצובו, את היקפו, זמינותו, תכניו וכל פעילות שבו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את האתר, את השירותים או כל חלק מהם.
 28. הגבלת אחריות. החברה ו/או מי מטעמה, אינם אחראים כלפי כל משתמש ו/או גוף ו/או אדם אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע מהשימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, לא יישאו באחריות בגין השפעתו של קובץ על מכשיר הטלפון הסלולרי של המשתמש ו/או צד ג'.  האמור כולל נזק בגין טעויות, השמטות, הפרעות, כשלים, איחורים, וירוסי מחשב, אובדן מידע (דטה), גישה לא מורשית, שינוי בתמסורת ובמידע (דטה) וכיוצא באלו.
 29. שיפוי. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 30. פעולות אסורות על ידי משתמש. בנוסף לכל האמור לעיל, משתמש העושה שימוש באתר מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  3. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  4. מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
  5. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
  6. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור האתר.
  7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר

31. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם ו/או גוף להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

32. דין ומקום שיפוט. על תנאי שימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הכלולה בהם) יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בחיפה תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה.

צריכים ייעוץ? השאירו פרטים ונשמח לשוחח​

לחצו כאן למענה אנושי
1
מענה אנושי בוואצאפ
צ'ט - MY SHOP
אהלן :)
צריכים עזרה ?