תנאי התקשרות לשירותי פיתוח אפליקציה

נספח א' – איפיון המערכת מצורף לעיונך בלינק:

נספח ב' – רישיון חודשי ותחזוקה מצורף לעיונך בלינק: https://my-shop.co.il/nispahb

 1. מבוא ונספחים: מצורפים, נספח א'- איפיון המערכת ונספח ב' – רישיון חודשי ותחזוקה
  1. הלקוח ידאג להעביר ולספק על חשבונו מס' ספק של חברת אשראי ישראלית לצורך קבלת תשלומים בכרטיס אשראי וכמובן יחתום על הסכם נפרד מול חברת הודעות SMS כתנאי לביצוע התחייבויות הספק המפורטות בהסכם זה. 
  2. הספק יבצע על חשבונו את החיבור לצדדים השלישיים הרשומים בסעיף 1.3 על פי התנאים המפורטים בנספח א' הרצ"ב  להסכם זה.
  3. הלקוח ידאג להעביר ולספק על חשבונו מס' ספק של חברת אשראי ישראלית לצורך קבלת תשלומים בכרטיס אשראי וכמוכן הספק יחתום על הסכם מול חברת הודעות SMS  כתנאי לביצוע הסכם זה. 
  4. במידה וברצון הלקוח להחליף את החיבור לספקי חיצוניים שונים, ישלם הלקוח לספק סך של 400 ₪ ובתוספת מע"מ לכל שעת פיתוח,  עבור ביצוע השינויים והתוספות שאינן נכללות באיפיון הפרויקט. 
 2. פיתוח האפליקציה והעמדת אפליקציה
  1. האפליקציה תפותח על פי דוגמת האפליקציה הנמצאת בחנויות של אפל וגוגל תחת השם My shop ועל פי האפיון והעמדת האפליקציה בנספח א'.
  2. תחזוקת האפליקציה ורישיון שימוש חודשי, על פי בנספח ב'
  3. שירותים נלווים לפי בחירתו של הלקוח ובכפוף לתנאי ההסכם.
 3. התמורה
  1. MY SHOP BASIC עלות ההקמה ופיתוח האפליקציה יהיה סך של 1,490 ₪ ותשלום עבור תחזוקה ורישיון חודשי בסך של 295 ₪.
  2. MY SHOP PLATINUM ישולמו דמי הקמה ופיתוח אפליקציה בסך של 2,550 ₪ ותשלום חודשי עבור תחזוקה ורישיון בסך של 590 ₪ לחודש.
  3. MY SHOP GOLD ישולמו דמי הקמה ופיתוח אפליקציה בסך של 2,550 ₪ ותשלום חודשי עבור תחזוקה ורישיון בסך של 390 ₪ לחודש.
  4. MY SHOP WEB  ישולמו דמי הקמה ופיתוח בסך של 1,490 ₪ ותשלום חודשי עבור תחזוקה ורישיון בסך של 190 ₪ לחודש.
  5. תשלום ההקמה ישולם באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד. תשלומים בגין תחזוקה ורישיון חודשי על פי סעיף 2.2 והנספחים להסכם ישולמו באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי. חידוש תחזוקת האפליקציה יתבצע בצורה אוטומטית. ויגבה באופן עקבי מדי חודש. 
  6. סכום התמורה עבור התחזוקה והרישיון השנתי עשוי להשתנות מעת לעת. הלקוח יקבל הודעה על עליית המחיר שלושה חודשים מראש לפני ביצוע כל שינוי בסכום התמורה החודשי.
  7. הלקוח יחויב בכל 1 לחודש קלנדרי באופן עקבי ללא תלות במועד ההצטרפות ו/או מועד אישור ההסכם. הלקוח יחויב בגין חודש קדימה ולדוגמה בתאריך 1 לספטמבר יחויב הלקוח עבור חודש ספטמבר. התשלום החודשי יחויב בצורה אוטומטית בכל חודש ממועד ההצטרפות וחתימה על מסמך זה.
  8. הסכומים הנקובים בסעיף זה מתייחסים לפיתוח האפליקציה התואמת ל"אפליקציה הייעודית (כדוגמת האפליקציה " My shop") 
  9. בגין דרישה לביצוע שינויים ו/או לביצוע עבודות החורגות מאפיון הפרויקט כמתואר בנספח א ובנספח ב', ישלם הלקוח לספק סך של 400 ₪ ובתוספת מע"מ לכל שעת עבודה לצורך ביצוע השינויים או עבודות החורגות מאיפיון הפרויקט.
 4. לתנאי ההסכם בכל הנוגע לאי פירעון תשלומים במועד והפסקת התקשרות לחץ כאן: 

https://my-shop.co.il/e-piraon

 1. לתנאי ההסכם בכל הנוגע לקניין רוחני וקוד מקור של האפליקציה לחץ כאן: 

https://my-shop.co.il/kodmakor

 1. אחריות לנזקים

לספק לא תהיה כל אחריות בגין נזקים אשר יגרמו, ללקוח או לכל ישות אחרת כתוצאה מהתקנת האפליקציה נשוא העבודה או עקב שיווקה או השימוש בה.   

 1. אספקה
  1. הספק יחל את העבודה עם קבלת ההזמנה חתומה והתשלום על פי סעיף 3 להסכם זה.
  2. הספק מתחייב לסיים את פיתוח האפליקציה בתוך 14 ימי עסקים ממועד תחילת העבודה, בכפוף לכך שלא יהיה עיכובים מצד הלקוח.
 2. כללי
  1. הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכמה אחרת בין אם בכתב ובין אם בע"פ, אלא אם תהיה בכתב ותיחתם על ידי שני הצדדים. 
  2. לא תינתן האפשרות לסליקה בכרטיסים מחוץ לישראל כלל וכמוכן כן לא למטרת הימורים  או פעילות לא חוקית בישראל.
  3. הלקוח מאשר בזאת כי קרא והבין את כל האמור והקבוע בהסכם ובנספחיו וכי ניתנה לו האפשרות להתייעץ עם עורכי דין מטעמו.

צריכים ייעוץ? השאירו פרטים ונשמח לשוחח​

לחצו כאן למענה אנושי
1
מענה אנושי בוואצאפ
צ'ט - MY SHOP
אהלן :)
צריכים עזרה ?